.

HOE WERKEN WE?

  • Aan de hand van de unieke ACT-meting ontdek je wat jouw onbewuste drijfveren zijn, die maken dat je doet wat je doet én hoe je waar nodig je gedrag kunt veranderen door de beste versie van jezelf te worden.
  • We werken met NLP, Transactionele Analyse, ACT®, de KarakterstructurenVoice Dialogue en Familie- en Organisatieopstellingen.
  • De training is interactief en met veel ruimte voor jouw vraagstuk(ken). Voor de beste kwaliteit werken wij met twee trainers en maximaal 20 personen (max. 10 per trainer).
  • Wij werken met LIEFDE & LEF, want dat LOONT!

Wat is NLP?

De afkorting NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) staat voor de manier waarop onze communicatie ons gedrag (denken en voelen) beïnvloedt én daarmee het resultaat van wat we doen. Het geeft toegang tot onbewuste processen en je diepste drijfveren. Het geeft inzicht in hoe jij de wereld waarneemt. NLP gaat ervan uit dat achter elk gedrag een positieve intentie zit, maar door de tijd heen kan oud gedrag niet meer effectief zijn. Door onderscheid te maken tussen verleden, heden en toekomst kun je de negatieve effecten van de oude patronen veranderen én de positieve intentie behouden maar op een effectievere wijze in gaan zetten. NLP geeft opnieuw richting in je leven en bewerkstelligt duurzame verandering. Dat maakt de aanpak van LEF zo doeltreffend en met blijvend resultaat!

Wat is Transactionele Analyse?

TA richt zich op het vermogen van mensen om te groeien. TA gaat ervan uit dat ieder mens van waarde is (Ik ben OK, jij bent OK). TA gaat uit van het algemeen bekende aspect dat datgene wat we vroeger hebben meegemaakt nu nog steeds meespeelt, hoewel vaak onbewust, in de omgang met onszelf en anderen zowel in privé als in werksituaties. TA helpt oude, vaak onbewuste gedragsbesluiten, te leren zien en te analyseren. Hiermee kun je jouw gedrag én je interactie met anderen, analyseren en door inzicht wijzigen. Daardoor ontstaat persoonlijke groei en betere samenwerking, met als gevolg meer plezier én betere resultaten. TA is oorspronkelijk ontwikkeld door Eric
Berne MD, Ph.D. in de jaren '50 en '60 van de twintigste eeuw.

Wat is de ACT®-meting?

ACT® staat voor ‘analytical competence tool’ en deze tool stelt je in staat meer over jezelf te weten te komen. Ook, en dat is uniek, over je onbewuste aansturing. En, zoals we steeds meer ontdekken, je onbewuste bepaalt hoe jij je in privé en werk gedraagt en hoe je overkomt bij anderen. Dit is gebaseerd op belevingspsychologie ontwikkeld door ACTME vanuit de drie bepalende wetenschappers Adler, Jung en Rogers. In hun onderzoek staan respectievelijk centraal: machtsstreven, individuatie en mens worden. De ACT®-meting is ontwikkeld vanuit het HBM-gedachtengoed.

Wat is HBM?

HBM staat voor Human Being Management. Dit betekent dat er aandacht is voor de gehele mens in plaats van alleen zijn of haar uitputbare hulpbron (het Resource-denken vanuit het bekende doch verouderde HRM). HBM geeft naast de structuur en cultuur van teams en organisaties, juist de natuur van het individu een plek en podium. HBM gaat over de interactie van mensen in organisaties, hun gedrag en hun manier van samenwerken.

Door te werken vanuit HBM kunnen stressoren beter en met minder energie tegemoet worden getreden. Dit gebeurt wanneer je ook de onbewuste aansturing van mensen én organisaties bewust kan krijgen. Dus zeg maar inzicht krijgt in wat er onder je eigen ijsberg ligt. Daarmee gaan individuen, teams en organisaties beter functioneren.

HBM is een vernieuwende managementfilosofie die mensen in organisaties stimuleert om via de stappen > Zelfreflectie > Bewustwording > en daarmee vergroten van hun Beslisruimte > te zorgen voor Verantwoordelijkheid. Managers en medewerkers gaan op deze wijze meer eigenaarschap nemen voor hun persoonlijke en team ontwikkeling. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

Wat zijn de karakterstructuren?

De karakterstructuren oftewel de maskers komen voort uit het systemisch werk. In ons leven ontwikkelen we allemaal maskers als “overleving”, in reactie op kwetsingen tijdens het ontwikkelproces. Je leert de kwaliteiten en valkuilen van jouw maskers kennen en wat je nodig hebt om te ‘ontmaskeren’. Want veelal gaan onze maskers die in onze jeugd effectief waren, ons in de weg zitten naar mate we ouder worden. De leer van de karakterstructuren gaat ervan uit dat wanneer je in staat bent om de oorsprong van de patronen in je gedrag te doorgronden, je beter in staat bent om patroongedrag te vermijden of te weerstaan.

Wat is de Voice Dialogue-methode?

De Voice Dialogue-methode gaat ervan uit dat we verschillende subpersoonlijkheden/stemmetjes in ons hebben. De sterkste van die 'ikken' hebben de touwtjes in handen, de anderen sneeuwen makkelijk onder. Met deze methode krijg je inzicht in al die verschillende 'ikken' in jou en kom je in dialoog met al deze stemmetjes. Daarmee worden ze jouw beste adviseur en kun je ineffectief gedrag, bijvoorbeeld omdat één stemmetje wel heel vaak de regie overneemt wat niet altijd wenselijk is, leren ombuigen .

wat zijn Familie- en organisatieopstellingen?

Familieopstellingen kennen we vaak onder de titel Systemisch werk en heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem zichtbaar te maken. Het gaat hier om communicatie interactie- en realtiepatronen. Uitganspunt is dat ieder mens een plek heeft in zijn systeem van herkomst (het gezin). Deze familiesystemen werken ook door in organisaties en kunnen via een organisatie-opstelling zichtbaar worden gemaakt.
Hierdoor komt inzicht in:

De Binding aan het familiesysteem.
Iedereen heeft recht op een plek in het systeem en is vanuit liefde gebonden aan zijn systeem van herkomst. Het vraagt LEF om je van een ongezonde/inefficiënte binding (verstrikking) los te maken.

Ordening oftewel volgorde.
Er dient sprake te zijn van ordening, waardoor ieder zijn eigen plek binnen het systeem kan innemen. Het kennen van de eigen plek en het gekend worden in de eigen plek geeft acceptatie i.p.v. bijvoorbeeld strijd of schuld wanneer je niet op je eigen plek staat. Geven en nemen. Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn. Hierbij spelen ook thema’s als insluiten en uitsluiten.

Jouw taak.
Wat is van mij en wat niet? Waar zit de systemische verstrikking? Systemisch werk geeft inzicht in wat de taak is om hier uit los te komen waardoor het weer gaat stromen. Dit kan bij een individu het oplossen van energieverlies of weerstand zijn, bij organisaties gaat het bijvoorbeeld om verbeteren van de samenwerking en bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en pro-activiteit.
Freud (1900) maakte voor het eerst het onderscheid tussen het bewuste en onbewuste. Virginia Satir (1975) schreef het boek ‘Helping families to change’, over het werken met familiesystemen en de bijbehorende dynamieken en typische gedragspatronen. Hellinger heeft dit begin jaren negentig verder uitgewerkt door te werken vanuit de diepere onbewuste informatie in het veld.

 

Wat kan LEF voor je doen?